м.Винники,вул.Галицька,20 Наша геолокація

т. 032 2295440, vynnyky_vykonkom@ukr.net

17.07.2017

Процедура створення органу самоорганізації населення

У цій статті ви можете ознайомитися із покроковою процедурою створення органу самоорганізації населення (далі ОСН), а саме: будинкового, вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону тощо.

 

1. Що таке орган самоорганізації населення?

Орган самоорганізації населення – представницький орган, що створюється жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом. Це будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах, сільські, селищні комітети.  Їхня діяльність регулюється Законом України «Про органи самоорганізації населення».

 

2. Для чого це потрібно?

Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення. Такі органи є найбільш наближеними до мешканців певного будинку, вулиці, кварталу. Завданням органів самоорганізації є максимально швидке та оперативне реагування на потреби жителів саме цієї ділянки населеного пункту. На практиці це максимально швидка можливість дійти до влади зі своїми проблемами та потребами і спробувати вирішити їх спільними зусиллями.

 

3. Як створюється орган самоорганізації населення?

Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.
Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території міста у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган:

 • вуличного, квартального комітету – в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;
 • комітету мікрорайону – в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах;
 • будинкового комітету – в межах будинку (кількох будинків) в   державному   і   громадському  житловому  фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.

 

4. Право обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення?

4.1. Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території.
4.2. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення
вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними.
4.3. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.
4.4. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника (бюлетень для голосування 1), заступника (заступників) керівника (бюлетень для голосування 2), секретаря (бюлетень для голосування 3), інших членів (бюлетень для голосування 4).
4.5. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
4.6. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення можуть жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території.

 

5.Який порядок створення органу самоорганізації населення?

5.1. Організація проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комітет міської ради. (Зразок 1) (Зразок 2) (Зразок 3) (Зразок 4)
5.2. На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів (конференції) у міській раді.
5.3. Збори (конференція) жителів за місцем проживання (за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу) приймають рішення (більшістю голосів учасників) про звернення до Винниківської міської ради з ініціативою про створення органу самоорганізації населення.
5.4.Ініціативна група подає до Винниківської міської ради:

 • заяву про створення органу самоорганізації населення, (зразок 5)
 • протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення, (зразок 6)
 • список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта громадянина України або паспортних документів
 • іноземця та домашньої адреси кожного учасника зборів(конференції) жителів. (зразок 7)

5.5. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд міської ради, розглядається на найближчому засіданні ради за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
5.6. Рішення Винниківської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів.

 

6. Який термін повноважень органу самоорганізації населення?

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк
повноважень ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган самоорганізації населення.

 

7. Який порядок легалізації органу самоорганізації населення?

7.1. Збори (конференція) жителів на підставі рішення міської ради про
створення органів самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, актів та рішень органу місцевого самоврядування затверджують Положення про орган самоорганізації населення.
7.2. Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.
7.2.1. У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.
7.2.2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом ради.
7.2.3. Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.
До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:

 1. копія рішення відповідної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
 2. протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;
 3. Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, – у двох примірниках;
 4. персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання. (зразок 8)

7.2.4. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог цього Закону.
7.2.5. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.
7.3. Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення відповідного виконавчого комітету міської ради.

 

8. Як діє орган самоорганізації населення?

8.1. Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян.
Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання.
Громадяни, які проживають на території дії органу самоорганізації населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.
8.2. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання.
Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником керівника в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

 

9. Рішення органу самоорганізації населення.

Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.
Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Календар подій

Травень

12.2021


AEC v1.0.4

- Засідання міської ради

- Засідання виконкому

- Інші події


Стратегія міста

Інвестору