м.Винники,вул.Галицька,20 Наша геолокація

т. 032 2295440, vynnyky_vykonkom@ukr.net

18.03.2020

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для будівництва 10-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків, по вул. Винна Гора в м. Винники.

Загальні положення
Замовник СЕО
Виконавчий комітет Винниківської міської ради. 79495, Львівська обл., м. Винники, вул. Галицька, 20.
ЄДРПОУ: 04055950
Вид та основні цілі документу державного планування
Детальний план території для будівництва 10-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків, по вул. Винна Гора в м. Винники Львівської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території.
Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки території.
Детальний план території для будівництва 10-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків по вул. Винна Гора у м. Винники розроблений на замовлення Винниківської міської ради на підставі рішення Винниківської міської ради №2046 від 24.09.2019 р.
В проекті опрацьована територія площею 2,559 га.
Розрахунковий термін реалізації детального плану території – від 15 до 20 років, в тому числі 1-ша черга – від 3 до 7 років.
У проекті враховані основні рішення генплану м. Винники.
Згідно розробленого детального плану на територіях опрацювання розміщено ділянки для будівництва та обслуговування комплексної багатоквартирної житлової забудови.
Існуюча кількість ділянок, які передбачаються для житлової забудови (зміни цільового призначення) – 1 шт .
Кількість багатоквартирних житлових будинків (10 поверхів)=13 шт. (10 з яких збудовані). Кількість дитячих садочків = 1шт (ведеться будівництво).
Обгрунтовуючі фактори для розміщення проектованого об`єкту на даній ділянках:
– наміри інвестора (забудовника);
– привабливість даної ділянки саме для розташування 10-ти поверхових житлових будинків;
– необхідність ефективного використання земельного фонду;
– необхідність залучення коштів у бюджет для реалізації програми соціально-економічного розвитку.
Проект повинен розроблятися у відповідності до:
– Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
– Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
– Закону України «Про відходи»;
– Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
– Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
– Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
– Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
– Закону України «Про екологічну мережу України»;
– Закону України «Про охорону земель»;
– Закону України «Про рослинний світ»;
– Закону України «Про тваринний світ»;
– Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
– ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
– ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
– ДБН Б.2.4-1-94 «Планування та забудова сільських поселень»;
– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
– ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
– ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
– СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища».
Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
Ділянка проектування детального плану території розташована по вул. Винна Гора в м. Винники на приватній території.
Винники – місто районного значення у Львівській області. Підпорядковане Личаківському району міста Львова. Місто розташоване на схід від Львова, має власний орган самоврядування – міську раду та свій бюджет.
Території міста характеризуються наступними показниками: клімат помірний, перехідний від морського до континентального. Протягом року переважає помірне морське повітря з Атлантики. Воно приносить взимку відлиги, хмарність, снігопади, а влітку – прохолоду і рясні дощі.
У географічному відношенні територія займає південну частину Львівської Галицько-Волинської западини, яка в свою чергу належить до Східно-Європейської платформи і заповнена потужною (5-7 км) товщею осадових порід. За геоморфологічним розподілом територія робіт відноситься до Пасмового Побужжя – розчленованого горбистого акумулятивно-денудаційного узвишшя Волині і Малого Полісся.
За гідрогеологічним поділом описувана територія належить до 1-го гідрогеологічного району в межах Волинсько-Подільського артезіанського басейну.
Водоносний горизонт – четвертинних відкладів, залягає у супісках та пісках з рівнем ґрунтових вод від 1-2 м у долинах до 7-9 м на бортах рельєфу. Вода відноситься до гідрокарбонатного кальцієвого типу з мінералізацією 300-700 мг/л і переважно відповідає нормам ГОСТ 2874-82 «Вода питна».
Проектовані ділянки межують:
– з півночі – ділянками індивідуальної житлової забудови;
– зі сходу – вулицею Кільцевою;
– з півдня – ділянкою багатоквартирної житлової забудови;
– з заходу – ділянкою багатоквартирної житлової забудови.
Території опрацювання примикають до вуличної мережі, які знаходяться в стадії формування.
Основою транспортної інфраструктури для проектованих територій, є існуючі вулиці та проїзди, які потребують реконструкції. Ширина по вул. Винна Гора в межах червоних ліній становить – 30,0 м. Основний транспортний потік проходить по вул. Винна Гора.
Загальна площа детального плану території складає 2,559 га. В межах земельної ділянки, знаходяться існуючі та в процесі будівництва 10-ти поверхові багатоквартирні будинки.
Переважним видом використання території є житловий. Орієнтовна висота забудови в межах ДПТ – до 35 м. Відстань проектованих будинків до червоної лінії проїзду – 4,0 м. Максимальний відсоток забудови земельних ділянки – 35%.
На території, яка розглядається детальним планом, пам’ятки архітектури, історії, культури, об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.
Інженерне забезпечення проектованої території під будівництво житлових будинків в м. Винники, виконане з в рахуванням архітектурно-планувального рішення генерального плану м. Винники та діючих будівельних норм.
На розрахунковий період та на період розвитку інженерної інфраструктури населеного пункту проектованого споживача передбачається підключити до запроектованої централізованої мережі водопостачання згідно технічних умов.
На розрахунковий період господарсько-побутову каналізацію передбачається вирішити влаштуванням в межах території детальної забудови централізованої каналізації з прокладанням каналізаційних мереж в червоних лініях вулиць і підключенням до каналізаційної мережі згідно технічних умов експлуатуючої служби.
Відповідно з генеральним планом передбачається планово-подвірна система очищення з вивозом сміття на сміттєзвалище.
Побутові відходи вивозитимуться з кварталу спеціалізованим автотранспортом згідно відповідної угоди із спеціалізованою організацією на офіційне місце їх утилізації.
На території проектування передбачено розташувати майданчик для сміттєзбірних контейнерів в межах червоних ліній проектованої вулиці.
Заплановані об’єкти не відносяться до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на довкілля.
Ймовірні наслідки
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.
Табл. 1. Ймовірні наслідки виконання ДДП
Поверхневі та підземні води Детальним планом території планується підключення до централізованого водопостачання та влаштування централізованого водовідведення. Створення додаткових впливів на водне середовище не передбачається.
Ґрунт та надра При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.
Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під час будівництва та руху транспортних засобів.
Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші.
Атмосферне повітря Під час проведення будівельних робіт, пересування техніки, будуть утворюватися: оксид та діоксид азоту; оксид та діоксид вуглецю; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок. Дані речовини будуть утворюватися в незначних кількостях без перевищень норм ГДК.
Існує ризик забруднення автономними системами опалення в разі використання органічних видів палива та при користуванні індивідуальними засобами транспорту.
Акустичний вплив Під час будівельних робіт, від пересування техніки, виникне додаткове шумове навантаження. Під час експлуатації шум виникатиме через проїзд транспорту та при роботі вентиляційних систем.
Світлове, теплове та радіаційне забруднення Очікування впливу не передбачається.
Флора та і фауна Зважаючи на природні характеристики запланованої для будівництва ділянки та суміжних ділянок, вплив на флору та фауну буде незначним.
Передбачається благоустрій ділянки.
Геологічне середовище Негативного впливу не очікується.
б) для територій з природоохоронним статусом:
Територія, на яку розробляється детальний план території, знаходиться поза межами структурних елементів екологічної мережі. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.
в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:
Проектні пропозиції не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія проектування розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.
Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено
Альтернативних варіантів проекту не передбачається.
Проектом передбачено застосування найкращих сучасних технологій та практик. Реалізація проекту відбувається з урахуванням діючих вимог українського та європейського санітарного та природоохоронного законодавства. При будівництві будуть враховані містобудівні обмеження та особливості району розташування.
Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
– статистичну інформацію;
– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;
– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.
Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП
Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.
Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:
– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;
– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством;
– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);
– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;
– контроль за дотриманням викидів забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населеного пункту;
– зменшення рівня викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря шляхом впровадження новітніх технологій, заміни застарілого обладнання;
– зменшення рівня викидів шкідливих речовин в повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах;
– налагодження централізованої системи водопостачання та водовідведення;
– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;
– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, розвиток роздільного збору ТПВ, модернізація техніки для санітарного очищення;
– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);
– забезпечення протирадіаційного стану із здійсненням моніторингу та оформленням дозиметричного паспорта;
– забезпечення благоустрою території;
– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму, а також озеленення вздовж вулиць.
Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО
Пропонується така структура звіту:
– зміст та основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;
– характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
– характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;
– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;
– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання
Виконавчий комітет Винниківської міської ради. 79495, Львівська обл., м. Винники, вул. Галицька, 20.
15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для будівництва 10-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків, по вул. Винна Гора в м. Винники Львівської області (відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Календар подій

Березень

5.2021


AEC v1.0.4

- Засідання міської ради

- Засідання виконкому

- Інші події


Стратегія міста

Інвестору