м.Винники,вул.Галицька,20 Наша геолокація

т. (032) 2295440,
vynnyky_vykonkom@ukr.net

Повноваження

Міський голова міста Винники:

 • є головною посадовою особою міста;
 • очолює виконавчий комітет Винниківської міської ради, головує на його засіданнях;
 • забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
 • організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу Винниківської міської ради та її виконавчого комітету;
 • підписує рішення Винниківської міської ради та її виконавчого комітету;
 • здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
 • скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях Винниківської міської ради;
 • забезпечує підготовку на розгляд Винниківської міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
 • скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
 • є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Винниківською міською радою;
 • представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 • укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
 • веде особистий прийом громадян;
 • забезпечує на території міста Винники додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
 • здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
 • видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Календар подій

Квітень

15.2021


AEC v1.0.4

- Засідання міської ради

- Засідання виконкому

- Інші події


Стратегія міста

Інвестору