м.Винники,вул.Галицька,20 Наша геолокація

т. 032 2295440, vynnyky_vykonkom@ukr.net

16.03.2017

Інформація про проведення конкурсу оцінки нерухомого майна територіальної громади міста Винники

Дата, час і місце проведення конкурсу –  03.04.2017 р. о 10.00 год., 79495, Львівська обл.., м. Винники, вул.. Галицька, будинок 20, каб. Секретаря ради.

Інформацію про об’єкт оцінки:

Назва об’єкта оцінки:

нежитлові приміщення (гаражі)

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки

——————————

 

Місцезнаходження об’єкта оцінки:

Львівська обл., м. Львів, м. Винники, вулиця Шевченка, будинок 9а 

Мета проведення оцінки оцінка:

Визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом викупу

 

Телефон замовника конкурсу 032 296 01 54

 

Телефакс замовника конкурсу 032 296 01 54

 

Еелектронна адреса замовника конкурсу – vynnyky_vykonkom@ukr.net

 

Кількість земельних ділянок  (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) 

1(одна)

Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього

Орієнтовно 0, 037 га

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)

Львівська обл., м. Львів, м. Винники, вулиця Шевченка

Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок)

Не визначено

Правовий режим земельної(их) ділянки(ок)

Землі комунальної власності

Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок) ———————————–

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю                               ні

                                                                                                        (зазначається «так» або «ні»)

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 29.03.2017 р.

 

Кінцевий термін подання документів до 27.03.2017 р. включно;

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії – Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 2-4 до Положення формою. Конкурсна пропозиція претендента подається за адресою 79495, Львівська обл., м. Винники, вул. Галицька, 20 (приміщення Виконавчого комітету Винниківської міської ради) у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в газеті «Львівська пошта».;

Вимоги до учасників конкурсу – Вимоги до претендентів для участі в конкурсі(учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» ;

Інформація про замовника та особу – платника робіт з оцінки – Виконавчий комітет Винниківської міської ради;

Відомості про місцезнаходження комісії, контактний номер телефону – 79495, Львівська обл., м. Винники, вул. Галицька, 20 (приміщення Виконавчого комітету Винниківської міської ради), 032) 296 01 54.

Відомості про місцезнаходження робочої групи, контактний номер телефону – 79495, Львівська обл., м. Винники, вул. Галицька, 20 (приміщення Виконавчого комітету Винниківської міської ради), 032) 296 01 54.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter

Календар подій

Квітень

17.2021


AEC v1.0.4

- Засідання міської ради

- Засідання виконкому

- Інші події


Стратегія міста

Інвестору